Contoh Soal UAS Kelas 1 SD PAI Semester 2 dan Kunci Jawabnya Terbaru - Lengkap

Daftar Isi

Contoh Soal UAS/PAS Kelas 1 SD PAI dan Kunci Jawabnya Terbaru - Hallo Adik adik, apa kabar hari ini ? semoga sehat selalu yaa. Pada kesempatan kali ini mimim akan memberikan contoh soal PAI untuk adik adik kelas 1 SD, soal ini bisa adik-adik jadikan bahan untuk belajar sebelum ujian dimulai, supaya nanti ketika ujian UAS atau Ujian Ahir Semester adik-adik bisa mengerjakan dengan lancar. Selamat belajar yaa. 

Contoh Soal UAS Kelas 1 SD PAI Semester 2 dan Kunci Jawabnya Terbaru - Lengkap

Soal UAS/PAS Kelas 1 SD PAI Semester 2

Silahkan adik-adik Simak Soal UAS/PAS Kelas 1 SD PAI Semeseter 2 dibawah ini untuk bahan belajar. Selamat Belajar

PETUNJUK UMUM

1. Tulis namamu di sudut kanan atas

2. Bacalah setiap soal dengan teliti.

3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.

4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.


A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !


1. al fatihah artinya . . . .

a.  pembukaan 

b.  permulaan 

c.  penutup

2.    الحمد لله    lafal tersebut dibaca . . . .

a.  maliki   

b.  alhamdu 

c.  iyyaka

3.  Ihdina......... lanjutan dari lafal tersebut adalah . . . .

a.   nastan'inu

b.   iyyaaka   

c.   ssirooto

4. surah al fatihah ayat pertama berbunyi . . . .

a.  arrohmanir rohim

b.  iyya kana’budu

c.  bismillahirrohmanir rohim

5. adanya langit ,bumi beserta isinya adalah bukti adanya . . . .

a. nabi 

b. Allah SWT. 

c. Malaikat

6. Rukun iman ada . . . .

a. 6 

b. 5   

c. 4

7. iman artinya . . . .

a.  percaya 

b.  bohong 

c.  ingkar

8. iman kepada malaikat adalah rukun iman ke . . . .

a.  2 

b.  3   

c.  4

9. salah satu perilaku jujur adalah apabila berjanji  . . . .

a.  dibohongi 

b.  ditepati 

c.  pergi

10. siap menanngung akibat perbuatan dan melaksanakan kewajiban adalah arti dari . . . .

a.  jujur 

b.  tanggung jawab 

c.  disiplin

11.  gambar di bawah menunjukkan perilaku . . . .

Mandi basah

a.  disiplin 

b.  jujur 

c.  hidup bersih

12. hidup bersih akan menjauhkan kita dari . . . .

a.  makan 

b.  kotor 

c.  penyakit

13. disiplin artinya . . . .

a.  melanggar peraturan

b.  mentaati peraturan

c. sering terlambat


14. salah satu contoh perilaku disiplin adalah . . . .

a.  solat karena diperintah

b.  solat diakhir waktu

c.  solat tepat waktu

15. salah satu keuntungan hidup disiplin adalah . . . .

a.  disayang Alloh SWT

b.  dibenci teman 

c.  menjadi bodoh

16. salah satu contoh benda najis adalah . . . .

a.  bangkai 

b.  batu 

c.  daun

17. jika pakaian terkena najis harus di . . . .

a.  buang 

b.  sucikan 

c.  setrika

18. apabila tidak ada air boleh bersuci dengan . . . .

a.  kapas 

b.  plastik 

c.  tisu

19. alat untuk tayamum adalah . . . .

a.  kertas 

b.  debu 

c.  batu

20.

tisualat bersuci pada gambar tersebut adalah . . . 

a.  kayu

b.  tisu   

c.  daun

21. rukun islam ada . . . .

a.  7 

b.  6   

c.  5

22.Islam berarti . . . .

a. percaya 

b. pokok 

c. selamat

23. rukun islam ke tiga adalah . . . .

a. zakat 

b. solat 

c. puasa

24. ibadah haji adalah rukun islam ke . . . .

a. 4 

b. 5   

c. 6

25. solat berarti . . . .

a. berdoa 

b.  pokok 

c.  dasar

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !

1. surah al fatihah ayat ke tiga berbunyi . . . .

2. lanjutan dari lafal iyyakana’budu waiyya ka   . . . 

3.

keindahan alam

yang menciptkan pada gambar tersebut adalah . . . .

4. rukun iman yang ke 1 adalah iman kepada . . . .

5. jujur artinya berkata . . . .

6. salah satu contoh perilaku tanggung jawab adalah . . . .

7. toharah artinya . . . .

8. mandi menggunakan . . . .

9. syahadat artinya . . . .

10. solat fardhu sehari semalam ada . . . . waktu


Kunci Jawaban Dan Pedoman Penilaian

I. Kunci Jawaban

A. Pilihan  Ganda

1. a

2. b

3. c

4. c

5. b

6. a

7. a

8. a

9. b

10. b

11. c

12. c

13. b

14. c

15. a

16. a

17. b

18. c

19. b

20. b

21. c

22. c

23. a

24. b

25. a


B. Isian

1. arrohmanir rohim

2. nasta’in

3. allah

4. allah

5. apa adanya

6. mengerjakan  PR/tugas, selesai bermain merapikan kembali mainannya, sebagai siswa belajar dengan rajin, dll

7. bersuci dari hadas dan najis

8. air

9. persyaksian

10. 5 / lima


Itulah informasi yang bisa mimin sampaikan, semoga Contoh Soal UAS/PAS Kelas 1 SD PAI dan Kunci Jawabnya Terbaru ini membantu pada adik-adik siswa dalam mengerjakan ujian dengan lancar,. semoga sukses ya dan semangat belajarnya 

Penelusuran Terkait

  • soal uas kelas 1 sd semester 2 kurikulum 2013 pdf
  • soal uas kelas 1 sd semester 2 kurikulum 2013 revisi 2017
  • soal kelas 1 sd semester 2 tema 5
  • download soal uas semester 2 kelas 1
  • soal kelas 1 sd semester 2 matematika
  • soal kelas 1 sd semester 2 2022
  • soal tematik kelas 1 semester 2
  • soal online kelas 1 sd semester 2