Contoh Soal UKK PAI Kelas 1 SD/MI Semester 2 dan Kunci Jawaban - Lengkap

Daftar Isi

Contoh Soal UKK Agama Islam (PAI) Kelas 1 SD/MI 2021/2022 -Hallo Adik adik, apa kabar hari ini ? semoga sehat selalu yaa. Pada kesempatan kali ini mimim akan memberikan contoh soal Agama Islam atau biasa juga disebut dengan PAI ( Pendidikan Agama Islam ) untuk adik adik kelas 1 SD/MI, soal ini bisa adik-adik jadikan bahan untuk belajar sebelum ujian dimulai, supaya nanti ketika ujian UKK atau Ujian Kenaikan Kelas adik-adik bisa mengerjakan dengan lancar. Selamat belajar yaa.

Bila adik-adik ingin belajar soal-soal ujian yang lain, silahkan adik-adik buka saja blog ini gratis, bila ingin bertanya kepada mimin, adik-adik bisa chat via wa aja yaa halaman paling bawah. selamat belajar

Contoh Soal UKK PAI Kelas 1 SD/MI Semester 2

Silahkan adik-adik Simak Soal UKK PAI Kelas 1 SD Semeseter 2 dibawah ini untuk bahan belajar. Semoga artikel membantu adik-adik dan selamat belajar yaa.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !


1. Sebelum makan harus mencuci........

a. kaki

b. tangan

c. muka


2. Sebelum salat kita harus........

a. mandi

b. wudu

c. cuci muka


3. Kebersihan sebagian dari........

a. iman

b. ilmu

c. islam


4. Membersihkan diri setelah buang air besar dan air kecil dinamakan........

a. istikharah

b. istinja

c. tayamum


5. Nama rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada........

a. malaikat

b. Kitab

c. rasul


6. Kitab suci ... diturunkan kepada nabi Musa

a. injil

b. taurat

c. al-qur’an


7. Al-fatihah artinya........

a. penutupan

b. pelengkap

c. pembukaan


8. Ayat kedua pada surah al-fatihah adalah........

a. Bismillahir-rahmanir-rahim

b. Al-hamdu lillahi rabbil’alamin

c. Ar-rahmanir-rahim


9. Dua kalimah syahadat dinamakan........

a. syahadatain

b. syahadat rasul

c. syahadat tauhid


10. Surah Al kausar diturunkan di.........

a. mekah

b. madinah

c. jeddah


11. Iman artinya........

a. takut

b. percaya

c. biasa


12. Al ‘asr artinya.........

a. demi waktu/masa

b. demi kebaikan

c. nikmat yang banyak


13. Pencipta manusia dan hewan ialah........

a. Allah

b. Nabi

c. Manusia


14. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah........

a. Jibril

b. Mikail

c. Israil


15. Surah al kausar berjumlah.........

a. 2 ayat

b. 3 ayat

c. 4 ayat


16. Yang termasuk perbuatan terpuji adalah........

a. suka berkata bohong

b. membela teman yang salah

c. bersikap jujur


17. Berikut termasuk perbuatan tercela........

a. saling tolong menolong

b. mencontek saat ulangan

c. bersedekah kepada fakir miskin


18. Bersuci dari hadast dan najis disebut........

a. wudu

b. mandi

c. taharah


19. Al Kausar artinya.........

a. pertolongan

b. nikmat yang banyak

c. waktu


20. Wudu menggunakan air yang suci dan........

a. menyucikan

b. jernih

c. kotor


21. Pengganti wudu disebut........

a. tayamum

b. mandi

c. taharah


22. Rukun Islam yang kelima adalah........

a. membaca syahadatain

b. mendirikan salat

c. menunaikan ibadah haji


23. Islam artinya........

a. celaka

b. selamat

c. baik-baik


24. Puasa wajib dilaksanakan pada bulan........

a. muharam

b. ramadan

c. syawal


25. Urutan wudu setelah membasuh rambut adalah membasuh........

a. kedua tangan

b. kedua telinga

c. kedua kaki


Kunci Jawaban

1.  B

2. B

3. A

4. B

5. B

6. B

7.  B

8.  C

9.  C

10.  A

11. B

12. A

13. A

14. A

15. B

16. C

17. B

18. C

19. B

20. A

21. A

22. C

23. B

24. B

25. C


II. Soal Isian UKK Agama Islam (PAI) Kelas 1 SD/MI. Berilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!


1. Kita dapat beristinja dengan......................

2. Jelaskan apa yang dinamakan taharah......................

3. An-Nasr artinya adalah.........................

4. Jumlah rukun islam adalah......................

5. Makanlah makanan yang ......................dan......................

6. Nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah adalah......................

7. Nama Nabi yang terakhir adalah nabi......................

8. Jumlah malaikat yang wajib diketahui berjumlah......................

9. Sebelum makan disunahkan...................... 

10. Kita harus tolong menolong dalam......................

11. Apa yang dinamakan surah makkiyyah

12. Al-Kausar artinya adalah.........................

13. Diturunkan kepada siapakah kitab injil......................

14. Sebelum wudu kita disunahkan membaca......................

15. Bagaimanakah sikap kita kepada guru......................


Itulah informasi yang bisa mimin sampaikan, semoga Contoh Soal UKK PAI Kelas 1 Sd/Mi ini membantu pada adik-adik siswa dalam mengerjakan ujian dengan lancar,. semoga sukses ya dan semangat  

Penelusuran terkait :

  • soal pai kelas 1 semester 2 kurikulum 2013
  • soal agama kelas 1 sd semester 2
  • soal pai kelas 1 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2017
  • soal agama islam kelas 1 sd kurikulum 2013
  • soal uts pai kelas 1 semester 2 dan kunci jawaban
  • soal agama kelas 1 semester 1
  • soal agama islam sd dan kunci jawaban
  • kumpulan soal pai sd kurikulum 2013 semester 2